Stadsarchief Amsterdam - Genealogie - A2A - Boedelpapieren 1634-1938

Boedelpapieren zijn papieren uit de ouderlijke boedel van een weeskind. Het kan gaan om een grote variatie aan documenten. Naast documenten met betrekking tot de ouders, zoals trouwbewijzen en begraafcedullen (begraafbewijzen) van de ouders, inventarislijsten van de verdeling en/of verkoop van de ouderlijke boedel, kunnen de dossiers ook persoonlijke papieren van de wees bevatten. Dat zijn bijvoorbeeld een doopbewijs, een bewijs van inenting tegen de koepokken en inschrijving van een mannelijke wees voor de dienstplicht. Zie voor een toelichting op deze bron: https://archief.amsterdam/uitleg/indexen/31-boedelpapieren-1634-1938

    De volgende gegevens zijn opgenomen:
    - namen van de ouders
    - datum van opname in het weeshuis

    Voor de A2A:eventdate is de datum waarop de wees is opgenomen gebruikt. In A2A:person zijn de ouders van de wees te vinden.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Beheerder Stadsarchief Amsterdam
Laatst gewijzigd mei 26, 2021, 14:02 (UTC)
Gecreëerd mei 25, 2021, 09:24 (UTC)