Gemeentearchief Tholen

Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de voormalige gemeenten en voorgangers in het grondgebied van de huidige gemeente Tholen.

    Naast de overheidsarchieven zijn in het depot ook archieven van kerken, verenigingen en particulieren opgeslagen.

    In het archievenoverzicht kunt u alle archieven vinden welke in het depot van het gemeentearchief zijn opgeslagen.

    Daarnaast worden ook veel foto's, kranten en boeken bewaard welke van belang zijn voor de geschiedenis van de gehele gemeente.
    [Gemeentearchief Tholen](https://archieftholen.nl/)