Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

  Op dit open data portal worden alle metadatasets van de Indexen die geen gegevens bevatten van mogelijk nog levende personen in A2A aangeboden voor (her)gebruik. Per Index wordt een beknopte toelichting gegeven op de inhoud en structuur van de dataset.

  Lees hier meer informatie over persoonsgegevens bij het Stadsarchief:
  https://archief.amsterdam/uitleg/persoonsgegevens/71-persoonsgegevens
  Zie voor een toelichting op open data:
  https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/open-data/

  We zijn benieuwd waar onze gegevens worden (her)gebruikt: stadsarchief@amsterdam.nl