Stadsarchief Aalst

Het Stadsarchief Aalst bewaart en beheert de archiefstukken aangemaakt door de administratie van de stad Aalst van het oudst bewaarde stuk uit 1174 tot vandaag. Het Stadsarchief ligt aan de Oude Vismarkt, waar Aalst ontstond aan de arm van de nu gedempte Oude Dender. Hier wordt het oud (voor 1795), modern (1795-1976) en hedendaags (vanaf 1977) gemeentearchief en kerkelijk archief van Groot-Aalst bewaard. Ook het omvangrijke en voor de regio uiterst belangrijke archief van het Land van Aalst (1342-1796) wordt er in optimale klimatologische omstandigheden bewaard (in mobiele rekken en onder constante temperatuur en luchtvochtigheidsgraad). De archiefdienst beheert momenteel zo een 4 strekkende kilometer archief. Het Stadsarchief werkt niet alleen met vaste medewerkers maar ook met vrijwilligers. Uiteraard kan je opzoekingswerk verrichten in de leeszaal. Het Stadsarchief beheert de Made in Aalst-website, een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van het Aalsterse historische erfgoed dat bewaard wordt door de stad én door privé- en/of rechtspersonen. Het materiële en immateriële erfgoed dat daar getoond wordt is van groot belang voor de lokale geschiedschrijving. Bovendien betekent de digitale publicatie via deze website een bijkomende bescherming voor de erfgoedstukken aangezien deze niet meer in origineel moeten geraadpleegd worden.