Alle Groningers

De Groninger Archieven (voluit Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven) is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het beheert archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste eeuw.

De archiefdienst als Rijksarchief in de provincie Groningen en als Gemeentearchief van de gemeente Groningen. Vanuit die functies beheert de Groninger Archieven enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkgebied de provincie Groningen of voorgangers daarvan, en anderzijds van de gemeente Groningen (en eventueel daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en stichtingen. Een onderdeel van de Groninger Archieven is het Gronings AudioVisueel Archief.

Alle Groningers